Verandermanagement (2dagen)

Deze training helpt veranderaars om het gedoe met veranderen te begrijpen en om hun veranderplannen werkelijkheid te laten worden.

 

Beschrijving:

"Niets is lastiger om aan te pakken, hachelijker om er de leiding over te nemen, of minder zeker van succes, dan het invoeren van nieuwe dingen, omdat degene die nieuwigheden invoert, hen die het in de oude toestand goed ging tot vijanden maakt en hen die het onder de nieuwe omstandigheden goed zou kunnen gaan, als lauwe verdedigers heeft."

Dit schreef de Italiaanse politicus en filosoof Niccolo Macchiavelli (1469-1527) over veranderen.

We leven in een voortdurend veranderende samenleving. Veranderen, andere richtingen, andere ideeen zijn aan de orde van de dag. Organisaties worstelen met vraagstukken omtrent veranderen: hoe kunnen we snel inspelen op marktontwikkelingen, hoe kunnen we de organisatie een ander koers laten volgen, hoe krijgen we iedereen mee? Veranderen gaat over mensen, daar moet dus je aandacht op gericht zijn: verandermensment noemen we dat!

 

Doelstelling:

Deelnemers inzicht verschaffen in het domein verandermanagement gerelateerd aan de eigen werkomgeving.

In de training staat de kleurenleer van De Caluwé en Vermaak centraal.

 

Onderwerpen:

           Wat betekent veranderen en leren voor mij? Hoe ga ik daar mee om?  (leercylcus van Kolb)

           Het diagnosticeren van de organisatie en de wijze van verandering op basis van het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak.

           Wat is de rol van de veranderaar?

           Hoe moet er omgegaan worden met weerstanden tegen veranderingen en welke mogelijke interventies zijn er  om weerstanden weg te nemen.

           Wat zijn de valkuilen en kritieke succesfactoren van een verander traject

           Hoe zet ik een veranderplan op? Wat voor soort interventies zijn er?

           Hoe houd ik het beheersbaar en controleerbaar? 

 

Werkwijze:

De training is een afwisseling tussen het aanreiken van theorie en toepassen op de eigen werkomgeving. De deelnemers zullen opdrachten in werkgroepjes uitvoeren, en de resultaten van de opdrachten worden besproken en gereflecteerd.

Daarnaast worden er kleine individuele of groepsopdrachten uitgevoerd om inzicht te krijgen in de eigen leer-en veranderstijl.

De deelnemers krijgen een hand-out met de theorie en verschillende artikelen. Daarnaast zal het boekje "Veranderen in 100 dagen" worden uitgereikt.

De deelnemers krijgen per email voorafgaand aan de training een intake-formulier met een aantal vragen om inzicht te krijgen in hun werkomgeving en een eventueel in te brengen case. Verder zal de deelnemers gevraagd worden "de kleurentest voor veranderaars" in te vullen.

De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

 

Doelgroep:

De training is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor verandertrajecten met minimaal een HBO denk- en werkniveau.

 

Duur:

2 dagen  

 

Studiebelasting: n.v.t.

 

Aantal deelnemers:

Maximaal 10 deelnemers

Didactisch minimum: 6 deelnemers

 

Kosten:

Op aanvraag