Wat is Scrum?

Scrum is een procesraamwerk dat gebruikt wordt om complexe productontwikkeling te managen. 

Het is: 

  • Lichtgewicht 
  • Simpel om te begrijpen 
  • Extreem moeilijk om te leren beheersen 
  • Empirisch: leren door ervaringen te gebruiken om product en proces te verbeteren…

Het is een iteratief en incrementeel ontwikkelproces dat 

snel en herhaaldelijk een stuk werkend product oplevert

met teams die zichzelf organiseren en met een business die actief betrokken is bij het proces

 

Het procesmodel ziet er zo uit:

 

Scrum focust op het snel leveren van zo veel mogelijk waarde. Werk prioriteer je op waarde. Datgene met de hoogste waarde voor de klant doe je als eerste en breng je als eerste in een versie die gebruikt kan worden. Dan kan het namelijk ook waarde gaan opleveren. Dat wat veel waarde levert moet zo snel mogelijk gebruikt worden. Daarna kijk je pas verder naar wat nog meer gedaan moet worden.

 

Scrum zorgt voor kwaliteit, inzichtelijkheid en voorspelbaarheid. Scrum zorgt er door korte iteraties met een vaste doorlooptijd voor dat zo vaak mogelijk bewezen wordt dat er (volgens belofte) kan worden geleverd. Korte iteraties die telkens een gereed (en releasebaar) softwareproduct opleveren zorgen voor een duurzame relatie met de klant doordat jij (steeds beter) je afspraken nakomt.

 

Scrum zorgt voor vroege feedback. Scrum werkt, omdat het uitgangspunt is dat een evolutionair en proefondervindelijk model met een korte feedbacklus het best passend is om software te ontwikkelen. Het is onzinnig te denken dat je de beste ideeën hebt voordat je een softwareproduct maakt, deze vooraf kunt uitspecificeren en daarna alleen nog maar hoeft te bouwen en te testen. Dat idee moet je loslaten: vooraf weet je hooguit de richting, maar nooit het einddoel.

 

Meer weten? www.scrum.org  en www.scrumalliance.org

 

Agile en Scrum trainingen vind je hier