Scrum Master

Beschrijving

Scrum is een iteratief en incrementele projectaanpak die behoort tot de Agile-school. Het ontwikkelen van producten en diensten via Scrum heeft zijn vruchten afgeworpen in de aflopen 10 jaar en is dan ook inmiddels de norm bij veel bedrijven en organisaties in binnen- buitenland.

 

Scrum is geen voorschrijvende aanpak (zoals veel andere projectmethoden) maar een procesraamwerk waarbinnen ruimte is voor situationele invulling.  De toepassing van Scrum resulteert in projecten die met een maximaal resultaat worden opgeleverd binnen een zo kort mogelijke tijd en een vastgesteld budget.

 

In Scrum zijn specifieke rollen gedefinieerd waaronder die van Scrum Master. De Scrum Master is een “dienende” leider die er voor zorgt dat het Scrum proces goed verloopt en faciliteert het projectteam en de organisatie in het gebruik van Scrum.

 

Doelstelling

In deze interactieve 2 daagse training Scrum Master staat het Scrum procesraamwerk en de rol van de Scrum Master centraal.  Natuurlijk gaat u actief aan de slag om te ervaren wat de betekenis is van de rol van Scrum Master.

 

Onderwerpen

·       Wat is Agile? Waarom Agile? Agile Manisfesto en Agile principes. 


·       Wat is Scrum? Filosofie en uitgangspunten. 


·       De voorbereiding van een Scrum project. 


·       Het Scrum framework: 


o   Het Scrum Team: Scrum Master, Product Owner  en Development Team;

o   De Scrum Events: Sprint Planning, Daily Scrum,Sprint Review en Sprint Retrospective

o   De Sprint Artifacts: Product Backlog, Sprint Backlog en Increment.

·       Agile/Scrum practices:


o   Epics, Features en User Stories

o   Planningpoker

o   Visual management w.o. Scrum Board

o   Faciliteren van workshops

·       Benodigde soft skills van de Scrum Master

·       Teamwerk: Samenwerken en communiceren in en rond het Scrum project.

·       Betekenis gebruik van Scrum voor de organisatie. 


 

Leerresultaten

·        U heeft kennis van het Agile manifesto en de principes van Agile en kunt dit uitleggen.

·        U kunt het procesraamwerk van Scrum uitleggen; voordelen en randvoorwaarden en uitgangspunten benoemen.

·        U hebt de rol van Scrum Master ervaren en kunt deze toepassen.

·        U begrijpt wat dienend leiderschap is in relatie toto de rol van Scrum master en hebt inzicht in wat dit voor u betekent.

·        U heeft het hele Scrum procesraamwerk doorlopen en ervaren en hebt inzicht in de toepassing hiervan voor uw eigen organisatie.

·        U kunt een aantal specifieke Agile/Scrum practices toepassen

 

Doelgroep: Projectleiders, teamleiders, teamleden die overwegen Scrum in te gaan zetten in hun werkomgeving en/of zij die zich willen voorbereiden op het  examen Scrum Master (PSM 1; zie scrum.org) met minimaal een HBO denk- en werkniveau.

 

Studiebelasting: n.v.t.

 

Duur:2 dagen

 

Aantal deelnemers: maximaal 10 deelnemers

 

Kosten: op aanvraag