Projectmanagement training (2dagen)

Beschrijving:

Als medewerker bent u gevraagd deel te nemen aan een project. Met uw kennis en ervaring kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het resultaat. Of u gaat een project leiden, waarvoor u zelf een projectteam moet samenstellen. Dan blijkt dat projectmatig werken toch iets anders is dan uw dagelijkse werk… In deze praktische training leert u de belangrijkste uitgangspunten, methoden en technieken van Projectmatig Werken (PMW). Bovendien leert u hoe u deze vaardigheden direct kunt toepassen in uw eigen werksituatie.

 

Doelstelling:

Aan het eind van deze training heeft de deelnemer inzicht gekregen in PMW en heeft betekenis gegeven aan PMW werken in de eigen werkomgeving.

 

Onderwerpen:

• Wat is Projectmatig Werken en wanneer kan het worden ingezet?

• Wat zijn de voordelen en randvoorwaarden van Projectmatig Werken.

• Wat is de betekenis van de kernbegrippen faseren, beheersen en beslissen.

• Hoe geef ik invulling aan de voorbereiding van een project en het bijbehorende Projectplan

• Wat is Business Case denken?

• Wat zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen een projectteam.

• Wat is het belang van een goede communicatie en samenwerking in en om het projectteam en hoe geef ik daar invulling aan?

• Wat is risicomanagement en hoe zet ik het op?

• Hoe wordt de kwaliteit geborgd in een project?

 

Werkwijze:

De training is een afwisseling tussen het aanreiken van theorie en toepassen op de eigen werkomgeving. De deelnemers zullen opdrachten/oefeningen zowel individueel als in subgroepjes uitvoeren, en de resultaten van de opdrachten worden besproken en gereflecteerd. De focus op dag 1 ligt op de 'harde' aspecten van PMW (w.o. faseren beheersen, beslissen), op dag 2 ligt de focus op de 'zachte' aspecten (samenwerken, communicatie)

De deelnemers krijgen per email voorafgaand aan de training een intake-formulier met een aantal vragen om inzicht te krijgen in hun werkomgeving en eventueel in te brengen cases.

 

Het boek "Projectmatig werken bij de hand" maakt onderdeel uit van de training.

 

De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

 

Doelgroep:

Projectleiders, teamleiders, teamleden en zij die in hun omgeving met projectorganisaties te maken hebben met een HBO denk- en werk niveau.

 

Duur:

2 dagen 

De 2e dag is 4 weken na de 1e dag.

 

Studiebelasting:

huiswerkopdracht van ongeveer 6 uur

 

Aantal deelnemers:

maximaal 12 deelnemers

Didactisch minimum: 5 deelnemer

 

Kosten:

op aanvraag