Communicatie en samenwerken met Aikido

De redenen voor succes of teleurstelling in organisaties zijn vaak terug te brengen tot twee kernvragen:

1. Hoe werd er gecommuniceerd?

2. Hoe werd er samengewerkt?

Vaardigheden die nauw met elkaar samenhangen, en waar toch vaak moeilijk grip op te krijgen is.

 

De oplossing is relatief simpel: Actief reflecteren.

Reflecteren op onze eigen ‘wijze’ van samenwerken en communiceren is een belangrijke sleutel voor efficiënt, effectief en ook plezierig werken. Door expliciete aandacht te geven aan deze vaardigheden kan er in organisaties op allerlei fronten veel winst worden behaald.

Iedereen heeft zo zijn eigen beeld rondom communicatie en samenwerken, wat dan ook regelmatig tot misverstanden of zelfs padstellingen leidt. In de hectiek van alledag kunnen we nogal eens de neiging hebben het probleem bij de ander te leggen. Daardoor zijn we niet zo effectief als we zouden willen. Onderzoek heeft uitgewezen, dat verstoringen in communicatie en samenwerking een organisatie in veel opzichten veel kost, denk aan het volgende:

• een negatief effect op de kwaliteit, de kosten en de inspanning voor geleverde producten en/of diensten;

• een negatief effect op de kwaliteit en snelheid van besluitvorming;

• groter personeelsverloop en een verhoogd verzuim;

• minder plezier in het werk;

• etc etc

 

Dit is niet alleen destructief voor het functioneren van een organisatie. Dit ineffectieve gedrag brengt enorme, vaak verborgen, kosten met zich mee.

Soms lijkt het alsof organisaties alleen maar bestaan uit systemen en processen maar vergeten we in het heetst van de strijd dat een organisatie eigenlijk niets anders is dan een set samenwerkingscollectieven van mensen. Mensen die met elkaar samen een organisatie vorm en richting geven.

Reflectie op eigen handelen kan alleen als we ook ervaren hebben hoe we handelen in bepaalde situaties. Daartoe biedt deze workshop volop gelegenheid. Deze ervaring helpt ons vervolgens om na te denken hoe we de zaken wellicht anders kunnen aanpakken.

 

Wat heb je er aan en hoe pakken we het aan?

Tijdens deze workshop staat het ervaren en reflecteren rondom de thema’s communiceren en samenwerken centraal. Om ons eigen handelen zo inzichtelijk mogelijk te maken, gebruiken we de ervaringsleer van de Japanse krijgskunst Aikido. Aikido heeft alles in zich om als de perfecte metafoor te fungeren hoe we effectiever, efficiënter en plezieriger kunnen communiceren en samenwerken.

 

Je wordt je bewust van je eigen communicatie en samenwerkingspatronen in het contact met anderen en je ervaart verschillende reactiemogelijkheden. Je ziet andere manieren voor jezelf om te reageren in de interactie en formuleert je eerste stap om het anders aan te gaan pakken in de praktijk. We gaan o.a. aan de slag met lichaamstaal en houding, vertrouwen en samenspel, weerstand en conflict en beïnvloeden en veranderen.

Tijdens de workshop maken we kennis met de Japanse krijgskunst Aikido: de filosofie en een aantal basis oefeningen. De verschillende Aikido oefeningen confronteren ons op een onorthodoxe manier hoe wij naar communicatie en samenwerken kijken. Deze workshop zul je dan ook niet snel vergeten!

 

Het is een actieve èn ontspannende lichaamsgerichte workshop waarin we veel oefenen en er uiteraard ook genoeg ruimte is voor reflectie en discussie met elkaar.

De verschillende oefeningen worden op blote voeten (eventueel sokken) uitgevoerd. Daarnaast is het handig om te zorgen voor gemakkelijk zittende (niet-knellende) kleding.

De workshop duurt 4 uur en wordt begeleid door Anita Paalvast, Aikido expert en Roger van den Eerenbeemt, deskundige op het gebied van communicatie en samenwerken.

 

Voor wie is het?

Allerlei soorten samenwerkingscollectieven w.o. projectteams, managementteams, en afdelingsteams.

 

Aantal deelnemers?

Een didactisch minimum van 6 deelnemers.

 

Wat kost het?

Op aanvraag